موارد توضیحی


کاربرد ترانسفورماتورها در انتقال انرژی برق

کاربرد-ترانسفورماتورها-در-انتقال-انرژی-برقتحقیق کاربرد ترانسفورماتورها در انتقال انرژی برق؛ پيشگفتار : پيدايش ترانسفورماتورها در صنعت برق دو تحول عمده در اين صنعت بوجود آورده است : 1- ارتباط سراسري ميان شبكه هاي مصرف و توليد در سطح يك يا چند كشور 2- امكان طراحي وسايل الكتريكي با منابع تغذيه دلخواه. گستردگي منابع انرژي در سطح هر كشور و دانلود فایل