موارد توضیحی


بررسی مساله حق حضانت در حقوق ایران و فرانسه

بررسی-مساله-حق-حضانت-در-حقوق-ایران-و-فرانسهدانلود تحقیق بررسی مساله حق حضانت در حقوق ایران و فرانسه؛ حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آندانلود فایل