موارد توضیحی


بررسی معماری و طراحی حمام های سنتی ایران

بررسی-معماری-و-طراحی-حمام-های-سنتی-ایراندانلود بررسی معماری و طراحی حمام های سنتی ایران؛ با آنکه معماری این سرزمین تاریخی چندهزار ساله دارد، تلاش هایی که برای شناسایی و معرفی آثار آن صورت گرفته است سابقه ی چندانی ندارد. تنها از چند دهه ی پیش محققان و پژوهشگران به بازنگر ی این آثار هنری پرداخته و کوشیده اند گردو غبار گذشت قرون را از این گودانلود فایل