موارد توضیحی

بررسی ميزان پرخاشگري در افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون

بررسی-ميزان-پرخاشگري-در-افراد-مبتلا-به-بيماري-پرفشاري-خوندانلود تحقیق بررسی ميزان پرخاشگري در افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون؛ بیماری پرفشاری خون در طبقه بندیهای متخصصان بهداشت روان ‹‹ICD ›› طبقه بندی بین المللی بیماریهای روانی در دسته بیماریهای روان تنی ‹‹Psy chosomatic ›› قرار دارد. این بیماری همه ساله تعداد زیادی از افراد جامعه را مبتلا ساخته و در صدانلود فایل