موارد توضیحی


بررسي ميزان رضايت مندي زناشويي زنان شاغل ديپلم و غير شاغل

بررسي-ميزان-رضايت-مندي-زناشويي-زنان-شاغل-ديپلم-و-غير-شاغلدانلود تحقیق بررسي ميزان رضايت مندي زناشويي زنان شاغل ديپلم و غير شاغل؛ ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مسائل مهمی است که در زندگی انسانها آثار فراوانی از نظر رشد و ارتقا شخصیت و نیل به کمالات اخلاقی و انسانی و همچنین حفظ بهداشت روانی و افزایش کارائی می تواند داشته باشد . اثرات مطلوب ازدواج منوط به شدانلود فایل