موارد توضیحی


تحقيق بازاریابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور

تحقيق-بازاریابی-شبکه-ای-و-بررسی-اثرات-مخرب-آن-بر-اقتصاد-کشورمقدمه شايد در ابتدا كسي گمان نمي كرد اين مسئله تا به اين حد گسترش يابد. نمونه هاي قبلي چنين مسائلي بسيار زود از گردونه خارج شدند و از رونق افتادند، اما اين دفعه قضيه فرق مي كند. شركت گلدكوئيست در آغاز ورودش به ايران طبقات پايين جامعه به لحاظ سواد اجتماعي و اقتصادي - را هدف قرار داد. مردم عاددانلود فایل