موارد توضیحی


بررسي بيماريهاي دستگاه گوارش (مري و ...)

بررسي-بيماريهاي-دستگاه-گوارش-(مري-و--)قسمتی از متن: دستگاه گوارش (GI) از دهان شروع مي شود كه مري بعد از آن قرار گرفته است. مري ارتباط دهنده دهان و معده است، كه معده اولين جاي هضم غذا است. لذا كار آن انتقال غذا از دهان به معده است. مري به 2طريق انجام وظيفه مي كند 1- Passiv (غيرفعال) كه با استفاده از نيروي ثقل انجام مي شود. 2- active (فعدانلود فایل