موارد توضیحی


تقسیم بندی یک سیستم قدرت الکتریکی

تقسیم-بندی-یک-سیستم-قدرت-الکتریکیقسمتی از متن: هر سيستم قدرت الكتريكي از سه بخش اساسي به شرح زير تكميل مي شود. 1- مراكز توليد نيروگاه ها: اين مراكز انرژي الكتريكي را توليد كرده و از طريق خطوط انتقال آن را به مراكز توليد منتقل مي كنند . 2- سيستم هاي انتقال : جهت انتقال انرژي الكتريكي از مراكز توليد كه اغلب در فواصل دور از مرادانلود فایل