موارد توضیحی


مقاله حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده

مقاله-حسابداری-برای-سودهای-نهایی-توضیحات-گزارش-شدهمقدمه: برخي دولت ها سودهاي در نظر گرفته شده را براي تسريع پايان ارادي كارمند از سرويس ها تهيه مي كند – گاهي اوقات به انگيزه هاي ابتدايي حقوق بازنشستگي مراجعه مي كند كه ممكن است براي يك دورة‌كوتاه مدت پيشنهاد شود يا در برخي موارد ممكن است قسمتي از پيشنهاد طولاني مدت باشد. نمونه هاي سودها بطور معمولي دانلود فایل