موارد توضیحی


گزارش کارآموزی شرکت در پروژه احداث 254 متر شبکه فشار متوسط هوایی و یک دستگاه ترانس 20/25

گزارش-کارآموزی-شرکت-در-پروژه-احداث-254-متر-شبکه-فشار-متوسط-هوایی-و-یک-دستگاه-ترانس-20-25چکیده : ارتباط مولد و مصرف کننده فقط از طریق اجسام هادی(فلزات) امکان پذیر است و از این رو، هادی ها از اجزای اصلی شبکه محسوب می شوند . هادی خوب دارای مشخصات زیر است: دارای قابلیت هدایت الکتریکی بالا (یا مقاومت ویژه کم ) باشد. دارای استحکام مکانیکی زیاد باشد . اقتصادی بوده و فراوان باشد مس و آلومینیم دانلود فایل